Lithuanian Centre for Social Sciences
   
 
LT EN
HOME CONTACTS
Home Contact
 
   
     
 
books

Older people, solo living and social exclusion. Monography.
Sarmitė Mikulionienė, Gražina Rapolienė, Natalija Valavičienė.
Lithuanian Social Research Centre. Vilnius, 2018, 228 p.

The book reveals demographic trends of the Lithuanian older (60 years and older) population (in terms of their numbers and socio-demographic characteristics) and issues of their social exclusion. Particular attention is paid to those who live in dwelling alone. How much living alone in the second half of life is related to the risk of person to experience social exclusion, isolation and loneliness? How older people living alone perceive their freedom, loneliness, social participation, and their age? These and other issues are studied starting with the analysis of scientific literature and using extensive statistical data, as well as data from original sociological research (quantitative and qualitative) funded by the Lithuanian Research Council (contract No. GER-001/2017). The target audience of the book is primarily the scientific community, but we have prepared the text also considering the needs of a broad and mixed audience – students and doctoral students, non-governmental organizations and policy makers. We hope that the book will be of interest not only for professionals and prospective professionals from various fields working / intending to work for the older people, but also for the general public. Figures and Tables in the text have double titles in Lithuanian and English, the book is provided with Summary in English on 191-198 pp.
Summary (EN).
Full text (LT).


Believing in Democracy: Public Attitudes and Social Practices in the Field of Equal Opportunities. Scientific study.
Alina Žvinklienė, Lilija Kublickienė, Deimantė Šėporaitytė-Vismantė, Diana Janušauskienė.
Lithuanian Social Research Centre. Vilnius, 2018, 144 p.

The institutional protection of equal rights and opportunities in order to eliminate discrimination from public life is one of the most important features of the contemporary democratic society. In this context, the main objective of the sociological research on public attitudes and social practices in the field of equal opportunities in Lithuania is formulated. The empirical research is conducted in 2017-2018. Based on the case of Lithuania, the book enquires the modern mechanism for the protection of equal rights and opportunities, public attitudes towards equality and restoration of violated equal rights and opportunities, the choice of potential and actual actions for a conflict resolution based on discrimination in the context of existing institutional possibilities. The social practices of ensuring the principle of equal opportunities are described in the cases of discrimination on the ground of gender, sexual harassment, disabilities and ethnicity.
Full text (LT).


Middle Class in Lithuania.Scientific study.
Meilutė Taljūnaitė, Eduardas Kęstutis Sviklas.
Lithuanian Social Research Centre. Vilnius, 2018, 120 p.

The study presents the analysis of social identifications of population with middle class position between 1991 and 2012. The forms of social identification in different periods of formation in Lithuania are analyzed in the context of the dominant ideologies or theories and national self-identification complexity is investigated. Sociologists, therefore, are no longer surprised of the efforts of researchers in various countries undergoing rapid transitions or transformations to provide new meanings to the concepts of the middle class taking into account peculiarities and history of their respective countries. This study also aims at analyzing social identity of the people in Lithuania at the beginning of their formation and today as well. Different surveys and the authors are discussed in this article. Since 1991, until now, after the restoration of the independence of Lithuania, a number of sociological studies has been carried out to analyze the emerging post-Soviet social structure of society. In practice, every research carried out differed both, in methodological and method’s approaches. The aim of this article is to analyze the existing social stratification in the Lithuania on the basis of sociological studies of the middle class, emphasizing the middle class as the main guarantor of creating a modern society. The novelty of the article is that it makes an attempt to use the data of different, multidimensional researches to discover commonalities or peculiarities of the middle class formation and self-identification in Lithuania. The analysis has also shown that the identity of the middle class remains the strongest on all stages of formation of Lithuania, while only the content and the understanding of the middle class differ among the researches.
Summary (EN).
Full text (LT).


Do Lithuanian citizens feel safe?
Diana Janušauskienė, Eglė Vileikienė, Laima Nevinskaitė, Ingrida Gečienė-Janulionė.
Lithuanian Social Research Centre. Vilnius, 2017, 148 p.

Full text (LT).


Social change of Lithuanian population groups. Scientific articles.
Scientific editor - Meilutė Taljūnaitė.
Lithuanian Social Research Centre. Vilnius, 2016, 256 p.

Summary (EN).
Full text (LT).


Vilnius residents cultural identity 1993–2013.
Gražina Maniukaitė, Arvydas Virgilijus Matulionis, Vida Kasparavičienė, Eugenija Krukauskienė,
Lilija Kublickienė, Eduardas Kęstutis Sviklas, Inija Trinkūnienė, Viktorija Žilinskaitė-Vytienė.
Lithuanian Social Research Centre. Vilnius, 2014, 276 p.


Summary (EN).Sociological analysis of democratization processes in Lithuania.
Vladas Gaidys, Ingrida Gečienė, Lilija Kublickienė, Eduardas Kęstutis Sviklas, Irena Šutinienė, Alina Žvinklienė.
Lithuanian Social Research Centre. Vilnius, 2013, 173 p.Housing and public initiatives in the city. Scientific study.
Jolanta Aidukaitė, Anna Lipnevič, Saulius Nefas, Alvita Narkevičiūtė, Fausta Anulytė.
Lithuanian Social Research Centre. Vilnius, 2014, 208 p.

Summary (EN).

Full text (LT).Folk Songs as a Means of Ethno – Cultural Expression for the People of Vilnius.
Gražina Maniukaitė, Arvydas Virgilijus Matulionis, Eugenija Krukauskienė, Eduardas Kęstutis Sviklas,
Inija Trinkūnienė, Viktorija Žilinskaitė-Vytienė.
Lithuanian Social Research Centre. Vilnius, 2013, 80 p.


Summary (EN).
Full text (LT).Gender Dimension in Physical and Technological Sciences in Lithuania. From a secondary school desk to a leading position.
Aurelija Novelskaitė.
Lithuanian Social Research Centre. Vilnius, 2013, 100 p.

Summary (EN).
Full text (LT).

Elitų Europa: tapatybių ir interesų kaleidoskopas. Monografija.
Irmina Matonytė, Vaidas Morkevičius.
Lietuvos socialinių tyrimų centras. Vilnius, 2013, 282 p.

Knygos pagrindas - didelio tarptautinio mokslininkų kolektyvo keletą metų vykdyto tyrimo duomenų analizė ir interpretacija. Konkrečiai, 2005-2009 m. Europos Komisija iš Europos Sąjungos (toliau ES) 6 Bendrosios Programos finansavo mokslinį projektą„lntUne: Integruoti ar vieningi? Pilietybės paieškos„vis artimesnėje Europoje". Lietuvos socialinių tyrimų centras (tada Socialinių tyrimų institutas, STI) buvo institucinis projekto partneris, o šios knygos autoriai -pagrindiniai projekto vykdytojai Lietuvoje. Knygoje atskleidžiama, kad, nepaisant demokratinės retorikos, pati ES atsirado ir vystosi kaip tam tikras „elito projektas", t. y. ES steigimo, plėtros ir reformų iniciatyva priklauso ES valstybių narių elitams (politiniams, ekonominiams, žiniasklaidos, profesinių sąjungų ir pan.). Tačiau ES valstybių narių elitai „negieda viena gaida", o atsiskleidžia kaip „polifoninė melodija". ES fenomenas slypi Įvairovėje: veikėjų, vizijų, tapatybių, teisinių normų, pragmatiškų išskaičiavimų ir idealistinių lūkesčių. Knygoje kaip per judinamą kaleidoskopą atskleidžiamos vis naujos teorinių ir empirinių detalių konfigūracijos, susijusios tiek su šiuolaikine tapatybių ir elitų analize bendrai paėmus, tiek su Europos studijomis. Atskiruose knygos skyriuose aptariamas elitų tapatinimasis su ES projektu, elitų požiūriai į pilietybės sampratų ir praktikų kaitą ES, aprašoma, kaip elitai suvokia grėsmes ES ir kaip jie vertina ES viršvalstybinės valdysenos perspektyvas. Knyga skirta ne tik politikos, komunikacijos, Europos studijų bei sociologijos ir kultūrologijos specialistams, bet ir politikams, politikos apžvalgininkams bei pilietinei visuomenei, besidominčiai „Europos reikalais".
Leidinio turinį bei trumpą aprašą pdf formatu rasite čia.

Informuojame, jog šios knygos 1.1-1.2 skyriai yra parengti remiantis A.Švarplio disertacija "EUROPINĖS TAPATYBĖS FORMAVIMASIS EUROPOS SĄJUNGOJE", apginta 2010 m.
http://www.delfi.lt/news/daily/education/akademikai-susipyko-informacija-viena-o-darbai-du.d?id=67042320.


 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių mokslų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 305674949
Tel.: (8 5) 211 3774
El.p.: lsmc@lcss.lt
State scientific research institute Lithuanian Centre for Social Sciences
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774
E-mail: lsmc@lcss.lt