Lietuvos socialinių mokslų centras
   
 
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
darbuotojai


Aušra MASLAUSKAITĖ
Skyriaus vadovė,
Vyriausioji mokslo darbuotoja

Mokslinių interesų sritys

Šeimos demografiniai procesai (šeimos formavimas, skyrybos, pakartotinai sukurtos šeimos, vienos motinos šeimos); šeimos vaidmuo nelygybių kūrimo/perdavimo procese; šeima ir socialinis mobilumas; lyčių santykiai šeimoje ir darbo rinkoje; tėvystė/motinystė: tarpgeneraciniai santykiai; paramos šeimai politika, lyčių politika; lyginamieji tarptautiniai tyrimai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3777, el. p.: amaslauskaite@lstc.lt, 310 kab.


Vladimiras GAIDYS
Vyriausiasis mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys

Visuomenės nuomonės tyrimai; politikos sociologija; pasitikėjimas institucijomis.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: vladas@vilmorus.lt, 312 kab.


Diana JANUŠAUSKIENĖ
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys

Tranzitologija; politinės partijos; saugumas; tautinės mažumos; diskriminacija; socialinių tyrimų metodologija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: diana.janusauskiene@lstc.lt, 314 kab.


Sarmitė MIKULIONIENĖ
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys

Gyventojų demografinis senėjimas; vyresnio amžiaus žmonių socialinė įtrauktis / atskirtis; vienatvė; amžizmas; kartų solidarumas.

Profilis ResearchGate


Kontaktai

Tel.: (8 5) 211 3774, el. p.: mikulioniene@lstc.lt, 303 kab.


Aurelija NOVELSKAITĖ
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys

Lyčių sociologija: lyčių lygybė, lytis organizacijose, lytis ir profesija; mokslinės veiklos etika: AMTI, akademinis sąžiningumas, organizacinės priemonės; socialinių tyrimų metodologija.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: aurelija.novelskaite@lstc.lt, 313 kab.


Alina ŽVINKLIENĖ
Vyriausioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys

Lygybės politika; lyčių studijos; žmogaus teisės; žmogaus teisių institucijos; konflikto sprendimo priėmimo procesas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: alinazvin@gmail.com, 315 kab.


Arvydas Virgilijus MATULIONIS
Mokslininkas emeritas
Mokslinių interesų sritys

Socialinė stratifikacija; kultūros; politikos ir švietimo sociologija; gyvenimo stilius.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: arvydas.matulionis@gmail.com, 312 kab.


Margarita GEDVILAITĖ-KORDUŠIENĖ
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys

Gyventojų senėjimas, kartų santykiai, šeima ir migracija, bevaikystė, šeimos ir lyčių politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: mgedvilaite@yahoo.com, 316 kab.


Lilija KUBLICKIENĖ
Vyresnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys

Demokratizacijos procesų tyrimai; pilietinė visuomenė; lygios galimybės ir jų atkūrimo socialinė praktika; socialinė įtrauktis; kultūros tyrimai; vietos plėtra; kaimo tyrimai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: lilija.kublickiene@gmail.com, 315 kab.


Liutauras LABANAUSKAS
Mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys

Tarptautinė migracija; socialinė sanglauda; tautinis tapatumas; jaunimas; pažeidžiamos grupės; neapykantos kurstymas ir neapykantos nusikaltimai; socialinės inovacijos.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: liutauras.labanauskas@gmail.com, 313 kab.


Anna LIPNEVIČ
Mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys

Nelygybė; socialinis mobilumas; profesijų prestižas; būsto politika; socialinis būstas; migracija; diasporos organizacijos; gyvenimo būdas; sveikatos/medicinos turizmas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: anna.lipnevic@gmail.com, 313 kab.


Gražina RAPOLIENĖ
Mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys

Kultūriniai senėjimo aspektai: tapatumas, stigmatizavimas, amžizmas; socialinė atskirtis vyresniame amžiuje (ypač socialinis dalyvavimas, vienatvė, priežiūra); bevaikystė; vyresnio amžiaus žmonių ir bevaikystės reprezentavimas medijose; vartojimas.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: g.rapoliene@gmail.com, 316 kab.


Daumantas STUMBRYS
Mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys

Demografinių procesų diferenciacija, sveikatos sociologija, mirtingumo diferenciacija, alkoholio kontrolės politika, narkotikų kontrolės politika.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: dstumbrys@gmail.com, 316 kab.


Dovilė BUGIENĖ
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Mokslinių interesų sritys

Istorinė demografija, istorinė demografinių procesų kaita, istoriniai dokumentiniai šaltiniai, mirtingumas, mirties priežasčių struktūra.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: dovile.bugiene@gmail.com, 316 kab.


Vytenis Juozas DEIMANTAS
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Mokslinių interesų sritys

Gyvenimo ciklas, migracija, gimstamumas, gerovė ir lyčių skirtumai Centrinėje ir Rytų Europoje, depopuliacijos procesai ES.

Asmeninis tinklapis: https://sites.google.com/view/vytenis-juozas-deimantas/home


Kontaktai

El. p.: vytenis.deimantas@unibocconi.it.


Inga GAIŽAUSKAITĖ
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Mokslinių interesų sritys

Socialinių tyrimų metodologija ir tyrimų etika; demokratizacija; socialinio ir politinio pasitikėjimo tyrimai; gyvenimo kelio sociologija; akademinio sąžiningumo tyrimai.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: inga.gaizauskaite@lstc.lt, 314 kab.


Sonata VYŠNIAUSKIENĖ
Jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė
Mokslinių interesų sritys

Šeimos politika; lyčių politika; lyčių (ne)lygybė; apmokamų vaiko priežiūros atostogų sistemos problemos ir iššūkiai; socialinė politika; gerovės valstybė.

Kontaktai

Tel.: (8 5) 210 2071, el. p.: sonata.vysniauskiene@lstc.lt, 314 kab.doktorantai


Irma DIRSYTĖ
Doktorantė
Stojimo metai: 2020
Vadovas: A. Maslauskaitė
316 kab.Alina NORGĖLAITĖ
Doktorantė
Stojimo metai: 2020
Vadovas: A. Maslauskaitė
316 kab.Laura BAGOČIŪNĖ
Doktorantė
Stojimo metai: 2018
Vadovas: A. Novelskaitė
316 kab.Julija MAŽUOLIENĖ
Doktorantė
Stojimo metai: 2018
Vadovas: A. Maslauskaitė
319 kab.Giedrė PLEPYTĖ-DAVIDAVIČIENĖ
Doktorantė
Stojimo metai: 2018
Vadovas: V. Gaidys
314 kab.

Adresas: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius
tel.: (8 5) 211 3774, mob. tel.: (8 652) 10 882, faksas: (8 5) 275 4896
elektroninis paštas: institutas@lstc.lt


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą
 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių mokslų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 305674949
Tel.: (8 5) 211 3774
El.p.: lsmc@lcss.lt
State scientific research institute Lithuanian Centre for Social Sciences
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774
E-mail: lsmc@lcss.lt