Lietuvos socialinių mokslų centras
   
 
LT EN
Į PRADINĮ KONTAKTAI
Home Contact
 
   
     
 
Filosofija. Sociologija

Žurnalo Filosofija. Sociologija (ISSN 0235-7186) uždavinys – filosofinės bei sociologinės minties plėtra Lietuvoje atsižvelgiant į filosofijos bei sociologijos tendencijas vakarų šalyse.

Filosofija. Sociologija – periodinis mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1990 metų 4 kartus per metus (iki 1995 m. – 3 kartus per metus).

Redakcinės kolegijos pirmininkai: J. Minkevičius (1990–1996), R. Grigas (1996–2003), A. V. Matulionis (nuo 2004).

Sudarant ir leidžiant žurnalo sociologijos numerius (sudarytoja ir atsakinga sekretorė – S. Mikulionienė) siekiama telkti Lietuvos visuomenės tyrėjus teorinių metodologinių, socialinės stratifikacijos, socialinės gerovės bei demografinių tyrimų rezultatų poveikio Lietuvos socialinių mokslų plėtrai, Lietuvos ūkio ir socialinės raidos strateginių tikslų įgyvendinimui, visuomenės pažangai bei trumpalaikių, konkretaus periodo socialinės, ekonominės ir demografinės raidos iššūkių įveikimui.

Sudarant ir leidžiant žurnalo filosofinius teminius numerius (sudarytojas ir atsakingas sekretorius – T. Kačerauskas), siekiama plėtoti Lietuvos filosofinę mintį, sutelkti filosofinės lituanistikos tyrėjus ir pristatyti bei populiarinti Lietuvos filosofinę mintį užsienyje.

Žurnalas Filosofija. Sociologija įtrauktas į 5 tarptautines bazes:
1. EBSCO (SocINDEX with Full Text (peer-reviewed);
2. Portalas Vidurio ir Rytų Europai – CEEOL;
3. Sociological Abstracts;
4. The Philosopher’s Index;
5. Thomson ISI® (Web of Science). 
     
 
  
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Lietuvos socialinių mokslų centras
A.Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. Biudžetinė įstaiga, kodas 305674949
Tel.: (8 5) 211 3774
El.p.: lsmc@lcss.lt
State scientific research institute Lithuanian Centre for Social Sciences
A. Gostauto st. 9, LT-01108 Vilnius, Lithuania
Phone: +370 5 211 3774
E-mail: lsmc@lcss.lt